ពិធីក្រុងពាលីដាក់តាំងតោថ្ម នៅក្បាលស្ពានស្ទឹងសែន សួនសម្តេចហ៊ុនសែន