ពេល៤ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ទូទាំងខេត្តកំពង់ធំទទួលបានភ្ញៀវទេសចរ១លាន២សែននាក់, តួលេខនៅស្រុកស្ទោង ក្រុងស្ទឹងសែន និងស្រុកកំពង់ស្វាយនាំមុខដាច់

បេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ជំរុញឲ្យអង្គបោះឆ្នោតត្រៀមរៀបចំឯកសារពាក់ព័ន្ធឱ្យបានរួចរាល់