រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍ អរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយ សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (CHPAA) ផ្តល់នូវសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ និងពិនិត្យព្យាបាលរយៈពេល ៥ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ

រដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងទេសចរណ៍ អរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយ សមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក (CHPAA) ផ្តល់នូវសម្ភារៈបរិក្ខារពេទ្យ និងពិនិត្យព្យាបាលរយៈពេល ៥ថ្ងៃដោយឥតគិតថ្លៃ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកនូវថវិកា ស្បៀងអាហារ និងសម្ភារៈ ឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករអុំទូក របស់ខេត្តកំពង់ធំ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខ និងនាំយកនូវថវិកា ស្បៀងអាហារ និងសម្ភារៈ ឧបត្ថម្ភដល់កីឡាករអុំទូក របស់ខេត្តកំពង់ធំ