ពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយ ជំនាន់ទី ៤ ឆ្នាំ ២០១៧


ឯកឧត្ដម ងួន សុជាតិ អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីបើកវគ្គអប់រំនយោបាយជំនាន់ទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ( ព្រឹកថ្ងៃទី ១២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ) ។

21740200_351792218610259_7258288396223220822_n21728024_351792311943583_5925270689858982036_n

21740490_351792285276919_3180777887291456507_n

IMG_2797