កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារនៅស្នាក់ការបក្សខេត្ត ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល