ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ


ទិដ្ឋភាពប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង ស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសន្ទុក ខេត្តកំពង់ធំ នារដូវប្រាំងឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ នេះ ។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ តាំងក្រសាំង កំពុងត្រូវបានក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ធ្វើការសាងសង់ឡើងសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់ផ្ទៃដីបង្កបង្កើនផលរាប់ម៉ឺនហិកតា ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ ។ បច្ចុប្បន្នការសាងសង់សម្រេចបានប្រមាណ ៨០% ហើយ ។

28167188_997673363697683_7867585400669914980_n 28168505_997673190364367_3749074614677650848_n 28277029_997673173697702_8999325152253368403_n 28576189_997673147031038_4269529521371135844_n 28277053_997673233697696_7518692301363132829_n28377712_997673250364361_9112340895775985038_n 28468071_997673210364365_3687571776033648265_n