ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ ក្រុមហ៊ុន កុល វាសនា ក្នុងស្រុកប្រាសាទបល័្លង្ក