ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សំណេះសំណាលជាមួយសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នៅស្រុកប្រាសាទសំបូរ