ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី គន់ គីម អញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងចែកប័ណ្ណបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម ដល់អតីតយុទ្ធជនរស់នៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ