ប្រជុំពិភាក្សាពីការត្រៀមលក្ខណៈបុណ្យអុំទូក


ឯឧ បណ្ឌិតងួន ញ៉ិល ប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយខេត្តកំពង់ធំ បានសម្របសម្រួលអង្គប្រជុំការងារត្រៀមលក្ខណៈបុណ្យអ៊ុំទូកនៅពេលខាងមុខ
នាព្រឹកថ្ងៃទី ២៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥ នៅស្នាក់ការគណបក្សខេត្តកំពង់ធំ ។

IMG_7693IMG_7687IMG_7689IMG_7676