សម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មជ្ឈមណ្ឌុលយុវជនខេត្តកំពង់ធំ


មជ្ឈមណ្ឌុលយុវជនខេត្តកំពង់ធំ ត្រូវបានសម្ភោធដាក់ឲ្យដំណើរការនៅព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ស៊ាន បូរ៉ាត
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡា ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ដោយមានការចូលរួមពីយុវជន និង មន្ត្រីរាជការចំនួនជាង៣០០ នាក់។

12799001_1697726790495301_6168159638544849001_n (1)10356766_1697726767161970_7138293503982498165_n 12795281_1697726833828630_4275980046659400932_n  12803241_1697726880495292_2433913568537271463_n