ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត បានចុះពិនិត្យដីស្រែប្រាំង និងស្រែប្រដេញទឹក


ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានចុះពិនិត្យផ្ទៃដីស្រែប្រាំង ស្រែប្រដេញទឹក របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគមន៍នៅស្រុកកំពង់ស្វាយ និងក្រុងស្ទឹងសែន ថ្ងៃ ២៤/០៦/២០១៧ ។
បងប្អូនពលរដ្ឋ បានប្រាប់ថា ១៣ ឆ្នាំមកហើយមិនដែលឃើញទឹកឡើងចូលស្រែពួកគាត់នៅខែ ៥ ដូចឆ្នាំនេះសោះ។ ទឹកឆ្នាំនេះឡើងលឿនណាស់ ! តើអាចជាសញ្ញាថាមានទឹកជំនន់ធំទេឆ្នាំនេះ?

19396673_917065185107255_8762361113809856591_n

19430082_917067001773740_9192204033895649900_n

19510524_917065095107264_6839473561911369504_n