ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មី នៅស្នាក់ការបក្សខេត្ត


ពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្ស នៃគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្ស ស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត ចំនួន ៣ រូប កញ្ញា ព្រឿង សុខេង កញ្ញា ញ៉ែម ម៉ន កញ្ញា អាត អាង ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម លុក សម្បត្តិ ប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាគណបក្ស ស្នាក់ការគណបក្សខេត្ត (០៤/១០/២០១៧)។

IMG_2910IMG_2924IMG_2907IMG_2905 IMG_2906  IMG_2909  IMG_2911 IMG_2912  IMG_2916 IMG_2920IMG_2915 IMG_2922