សិស្សវិទ្យាល័យ អនុវិទ្យាល័យ ជាង ១ពាន់នាក់ នៅស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក ខេត្តកំពង់ធំ ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារការអប់រំសីលធម៌ តាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនា