នៅព្រឹកថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨នេះ ជាថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការឃោសនារកសំឡេងឆ្នោតថ្ងៃដំបូង ដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី៦ ឆ្នាំ២០១៨។