អបអរសាទរខួប ១ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលប្រាសាទសំបូរព្រៃគុកក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភ