ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានសំណេះសំណាលជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅ ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ ប្រមាណ ១.៤០០នាក់