អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ប្រគល់ម៉ូតូចំនួន ៨១គ្រឿង ជាអំណោយរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ជូនមន្ដ្រីនគរបាលប៉ុស្ដិ៍រដ្ឋបាលទាំង៨១ ក្នុងខេត្តកំពង់ធំ