សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា


សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះពាក្យបណ្តឹងរបស់មេធាវីតំណាងគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលបានដាក់ពាក្យប្តឹងឈ្មោះ ស៊ឹង សែនករុណា ពីបទប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតនិយាយបំផ្លើស និងមូលបង្កាច់ក្នុងចេតនាទំលាក់កំហុសមកលើគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា នាំឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយស និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា និងមានចេតនាទុច្ចរិតធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី ៥ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចុងខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤ ខាងមុខនេះ