ឯកឧត្តម ងួន រតនៈ ប្រធានគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាល និងចែកលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាដល់សិស្សនិស្សិត ដែលបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សាថ្នាក់កុំព្យូទ័ររដ្ឋបាលWord and Excel នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ទាត់ចោលការចោប្រកាន់របស់បក្សភ្លើងទៀន និងគាំទ្រចំណាត់ការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយមិនឲ្យបំពានគណបក្សប្រជាជនជាដាច់ខាត