ពិធីជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ក្រុងស្ទឹងសែន


ពិធីជ្រើសរើសសកម្មជនយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ភូមិរកា និងភូមិកំរែង សង្កាត់ស្រយូវ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ក្រោម
អធិបតីភាព ឯកឧត្តម កែ ប៊ុនខៀង សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល។

IMG_4259IMG_4355IMG_4297IMG_4324