ឯកឧត្តម ងួន រាសី ជាសមាជិកក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាល និងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចុះជួយស្រុកបារាយណ៏ ខេត្តកំពង់ធំ