ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត ក្នុងពិធីចែកកូនឈើនៅស្រុកបារាយណ៍