វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជា​មួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​របស់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកកំពង់ស្វាយ


កំពង់ធំ, ថ្ងៃ​ទី​16 ខែ​មិថុនា​ឆ្នាំ 2015​នៅ​វត្ត​មុន្នីរង្សី​ស្ថិត​ក្នុង​ឃុំ​ត្រពាំង​ឫស្សី​ស្រុក​កំពង់ស្វាយ​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ស្រុក​កំពង់ស្វាយ​បាន​រៀប​ចំ​វេទិកា​ផ្សព្វផ្សាយ​និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជា​មួយ​ប្រជាពលរដ្ឋ​មក​ពី​ឃុំ​ត្រពាំង​ឫស្សី​កំពង់គោ​និង​ឃុំ​ក្តីដូង​សរុប​ប្រមាណ​ជាង​220​នាក់​(ស្រី​68​នាក់​)។ (ប្រភពពី ឌិតសាខន)

1908095_1578148752445889_4015251137578438631_n 549359_1578148989112532_2866875925723187735_n 1972516_1578149049112526_305618560293539176_n