អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ បានប្រគល់ជូនសមាជិកគណបក្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន ១០ គ្រួសារ នៅឃុំបន្ទាយស្ទោង តាមរយះឯកឧត្ដម សោម ស៊ុន ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានឃុំបន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។


អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ឯកឧត្តមកិត្តិនីតិកោសលបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្ដាលចុះមូលដ្ឋានខេត្តកំពង់ធំ បានប្រគល់ជូនសមាជិកគណបក្សដែលមានជីវភាពខ្វះខាតចំនួន ១០ គ្រួសារ នៅឃុំបន្ទាយស្ទោង តាមរយះឯកឧត្ដម សោម ស៊ុន ប្រធានក្រុមការងារគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានឃុំបន្ទាយស្ទោង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។