សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រកាសគាំទ្រអោយ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ាណែត ធ្វើជាបេក្ខភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងចំណោមបេក្ខភាពដទៃទៀត


ប្រសាសន៍សម្តេចតេជោ ថ្លែងក្នុងថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១