ឯកឧត្តម សុខ លូ បង្ហាត់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន


ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ត បានបង្ហាត់បង្ហាញបច្ចេកវិទ្យា ដើម្បីផ្សាយ និងទទួលព័ត៌មាន ដើម្បីឆ្លើយតប និងបកស្រាយរាល់ចម្ងល់ តាមរយៈកម្មវិធី Telegram,Facebook,Messenger,Play Store … ក្នុងគោលបំណងបម្រើឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល និងសេវាសាធារណៈ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ដល់ក្រុមការងារយុវជនស្រុកបារាយណ៍ នាថ្ងៃទី១៧ សីហា ២០១៦ ស្របពេលប្រទេសជាតិកំពុងមានការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ។

13895469_1869785736575722_3899161360330082170_n

14045745_1869786126575683_9018558354414914219_n

14045924_1869786066575689_8116299078337608047_n