ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បើកកិច្ចប្រជុំជាមួយបក្សប្រជាជនស្រុកស្ទោង