ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រណាំងទូកងខេត្ត