ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត ក្នុងពិធីបណ្តែតប្រទីប