រូបសំណាក់ដំរីជាន់ខ្លា


តាមការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថា រូបសំណាក់ដំរីជាន់ខ្លានេះកសាងក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៦៥ ដោយសិល្បករដ៏ចំណាននៃសាលារចនាខ្មែរ បច្ចុប្បន្នឈ្មោះថា សកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ។ ក្នុងពេលកសាងនោះក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់ លោកពូ តុង ហាវ ជាពុទ្ធសាសនិកជនមួយរូប ដែលនិយមការកសាងវិស័យសិល្បៈ និងវប្បធម៌របស់ជាតិ។

11393075_1477068255917098_2228238127521290328_n