ចុះពិនិត្យស្ថានភាពនៃការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅស្រុកស្ទោង


ឯកឧត្តម សុខ លូ អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ឯកឧត្តម យិន កូលេនី អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម និងឯកឧត្តម សៀក សុភ័គ ប្រធានគ្រប់គ្រងគម្រោងស្រូវអង្ករថ្នាក់ជាតិ ព្រមទំាងសហការី បានចុះពិនិត្យស្ថានភាពការបង្កបង្កើនផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសិក្សាគម្រោងទីតំាងធ្វើទំនប់ស្ទាក់ទឹក ជូនប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់នៅឃុំម្សាក្រង ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។

27459371_1636350236434224_7161334014486929008_n 27459840_1636350286434219_3083130850521298036_n

27459391_1636350009767580_2722973193775358198_n  27545187_1636350019767579_6935814047362805313_n