ឯកឧត្តម សុខ លូ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋឃុំផាត់សណ្តាយ និងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ ឲ្យបានគ្រប់ៗគ្នា