លោក ហ៊ិន សោភ័ណ ត្រូវបានប្រកាសតែងតំាងជាប្រធានមន្ទីរវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្ត ជំនួសលោក ឆាង កង ដែលត្រូវចូលនិវត្ត