ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត នៅភូមិគ្រឹះត្រពាំងស្វាយ ឃុំបល្ល័ង្ក