ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល សម្ពោធឆ្លងឧបដ្ឋានសាលា និងសមិទ្ធផលនានា នៅវត្តចំប៉ារាម ហៅវត្តរកាជួរ ឃុំក្លែង ស្រុកសណ្តាន់