អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងពិធីកាត់ឫសសីមា ព្រះវិហារវត្តបុព្វវ័ន្ត ហៅវត្តខ្មាក់ ស្រុកប្រាសាទបល្ល័ង្ក