ឯកឧត្តម អ៊ុត សំអន អភិបាលខេត្តកំពង់ធំ ក្នុងពិធីសម្ភោធរោងចក្រកែច្នៃជ័រកៅស៊ូក្រុមហ៊ុនតាន បៀន កំពង់ធំ