សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលនៃការចូលរួមរបស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុន សែន នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលរវាងគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន និងគណបក្សនយោបាយលើពិភពលោក តាមប្រព័ន្ធវីដីអូ ថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១