ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ប្រគេនទៀនវស្សា បច្ច័យ ទេយ្យវត្ថុ ដល់វត្ត ១០