ញត្តិថ្កោលទោស របស់ចៅសង្កាត់ក្នុងក្រុងស្ទឹងសែន  ចំពោះការចោទប្រកាន់ថា មេឃុំបម្រើបក្ស

img137 img138 img139 img140 img141 img142 img143 img144 img145