ពិធីបញ្ចូលសមាជិកថ្មីមកពីសាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រឹតការហ៊ុនសែន ខេត្ត


រសៀលថ្ងៃទី ១១ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត បានអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ក្នុងពិធីប្រកាសបញ្ចូលសមាជិកគណបក្ស នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សមូលដ្ឋាន សាលាគរុកោសល្យ និងវិក្រិតការហ៊ុនសែន កំពង់ធំ។ ក្នុងនោះ មានគរុសិស្ស ដែលបានបញ្ចូលជាសមាជិកមានចំនួន ១៦៨ នាក់ ស្រី ១០២ នាក់។
បោះឆ្នោតជូនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា រក្សាបានសន្តិភាព និងការអភិវឌ្ឍ!

៨៨៨៨ 18358990_768772129955367_236031998635246367_o 18359041_768772006622046_4141596667801732549_o 18359177_768772013288712_6123567816468825940_o 18359281_768772153288698_575046821948936597_o 18359526_768772403288673_1342306139534192186_o 18401996_768773999955180_4003836392667262582_o 18402037_768772249955355_4504572118858402093_o