ពិធីប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកប្រាសាទបល្លង្ក័


លោក វណ្ណះ សោភានិត ត្រូវបានប្រកាសតែងតំាងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកប្រាសាទបល្លង្ក័ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈ
កម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ធំ រសៀលថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧។

 21768145_838917879607458_2238275912621187711_n  22008133_838917946274118_1023385319499945902_n

21766367_838917972940782_1947138545202225142_n21768266_838918022940777_3660331096129526886_n