ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអចិន្រ្តៃយ៍គណបក្សខេត្ត