ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងអន្តរជាតិ ១ តុលា ២០១៧


ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សខេត្ត អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទិវាមនុស្សចាស់កម្ពុជា និងទិវាមនុស្សចាស់អន្តរជាតិ ១ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមប្រធានបទ «សមាគម មនុស្សចាស់ ជាយន្តការដ៏សំខាន់ ជួយអភិវឌ្ឍន៍សុខុមាលភាពមនុស្សចាស់ក្នុងសហគមន៍ និងសង្គមជាតិ» ដែលបានប្រារព្ធឡើងនៅ វត្តពណ្ណរាយ ឃុំចើងដើង ស្រុកបារាយណ៍ នាថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧៕

19554789_1532412610161321_6763135278321903732_n 22780146_1532412493494666_865887160054834488_n 22780536_1532414063494509_232605315681215189_n 22788710_1532411670161415_3742344611968780687_n 22788977_1532414293494486_7141870014803950542_n 22815149_1532411933494722_4410167188038327429_n