ខេត្តកំពង់ធំ: ប្រារព្ធទិវាឯករាជ្យជាតិ និងទិវាកំណើតកងយោធពលខេមរភូមិន្ទ