ឯកឧត្តម សុខ លូ ក្នុងពិធីកាត់ខ្សែបូណ៌ ឆ្លងសៀវភៅធម៌ តម្លៃជីវិត


ឯកឧត្តម សុខ លូ ប្រធានបក្សខេត្ត បាន អញ្ជើញចូលរួមជាគណធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាល និងកាត់ខ្សែបូរណ៌ ឆ្លងសៀវភៅធម៌ “តម្លៃជីវិត” ចំនួន ៦០០០ ក្បាល នៅវត្តសាន់គរ ស្ថិតនៅភូមិសាន់គរ ឃុំសាន់គរ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

23659722_1037192533088356_5573381060694528520_n23621259_1037191839755092_7085899484986842495_n 23621285_1037191843088425_3765644836858952924_n 23621499_1037192106421732_5665295545918927503_n  23754860_1037192159755060_7236818319000440252_n 23755565_1037191986421744_4632265570092760222_n