ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល បានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបញ្ចុះបឋមសិលាកសាងព្រះវិហារថ្មី នៅវត្តឥន្ទ្រីយ៍សំវរៈ