ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ងួន ញ៉ិល ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុកប្រាសាទសំបូរ និងសណ្តាន់