ផ្ទះថ្មីដែលជាខ្នងផ្ទះទី ៧៧ អំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្តេចតេជោហ៊ុន សែន