ឯកឧត្តម សុខ លូ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាស្រុកស្ទោង ចំនួនប្រមាណជា ៩០៦ នាក់